Fellow in 2011
New Fellows (Engineering Sciences Society)
Conferment ceremony held on September 14
Michio Kadota Masayuki Kawamata Hiroshi Shirai
Akihiko Sugiyama Yoiti Suzuki Takashi Hikihara
Masao Yanagisawa    

New Fellows (Communications Society)
Conferment ceremony held on September 14
Tomohiro Ishihara Jianqing Wang Hiroshi Kazama
George Kimura Kiyomi Kumozaki Nobuo Kuwabara
Toshio Koga Kunio Kokura Nori Shibata
Keizo Cho Hiroshi Fukinuki Eisuke Fukuda
Miki Yamamoto    

New Fellows (Electronics Society)
Conferment ceremony held on September 14
Shigehisa Arai Takashi Ito Kazuhiro Kudo
Eiichi Sano Wataru Susaki Tadashi Takagi
Shinji Tsuji    

New Fellows (Information and Systems Society)
Conferment ceremony held on September 14
Nobuhiro Kataoka Yasuhiko Kitamura Takao Kobayashi
Shuichi Sakai Toshiki Sakabe Hiroyuki Seki
Masaaki Hashimoto Hiroshi Fujita Kiichi Matsuda
Keiji Yamada Osamu Watanabe  
Page Top