Fellow in 2010
New Fellows (Engineering Sciences Society)
Conferment ceremony held on September 15
Kaoru Arakawa Msaki Sano Hideo Nakamura
Tetsuro Fujii    

New Fellows (Communications Society)
Conferment ceremony held on September 15
Abbas Jamalipour Yutaka Ishibashi Norio Kashima
Nobuyoshi Kikuma Shinji Shimojo Kazuyoshi Shogen
Masao Taki Isamu Chiba Masaharu Hata
Yutaka Miyamoto Kuniaki Motoshima Katsuyuki Yamazaki
Hiromitsu Wakana    

New Fellows (Electronics Society)
Conferment ceremony held on September 15
Yoshihito Amemiya Youhei Ishikawa Iwamoto Mitsumasa
Akira Matsuzawa Takaaki Mukai  

New Fellows (Information and Systems Society)
Conferment ceremony held on September 15
Takao Akatsuka Tetsuo Asano Hiroshi Ishikawa
Toshio Okamoto Hideko S. Kunii Seiichi Komiya
Shigeki Sagayama Noboru Sonehara Miwako Doi
Kazuhisa Niki Masao Johaness Matsumoto Suguru Yamaguchi
Page Top