Fellow in 2009
New Fellows (Engineering Sciences Society)
Conferment ceremony held on September 16
Kenji Kawakita Hitoshi Kiya Toshimichi Saito
Shuichi Fukuda Masao Hotta Yoshikazu Miyanaga
Yoshiaki Watanabe    

New Fellows (Communications Society)
Conferment ceremony held on September 16
Fujio Amemiya Hiroyuki Arai Nobuaki Ieda
Koushi Ishihara Katsumi Emura Kazuyoshi Oshima
Kota Kinoshita Shuji Kubota Masafumi Koga
Kazumi Komiya Hideichi Sasaoka Hideyuki Shinonaga
Hiromichi Shinohara Toyofumi Takenaka Toshio Nojima
Shinichi Nomoto Takeshi Hatsuda Hiroshi Harada
Shinichiro Haruyama Osamu Fujiwara Tetsuya Mizumoto
Kou Miyake Tetsuya Miyazaki Tutomu Murase
Kazuaki Murota Katsumi Morishita Toshiaki Yachi
Yasushi Yamao Yoshiaki Yamabayashi  

New Fellows (Electronics Society)
Conferment ceremony held on September 16
Makoto Ando Hiroshi Iwai Fumio Koyama
Takayasu Sakurai Hideaki Sone Masao Nakaya
Osamu Hashimoto    

New Fellows (Information and Systems Society)
Conferment ceremony held on November 26
Yasuo Ariki Shigeki Iwata Naonori Ueda
Takashi Omori Kazuo Kyuma Takio Kurita
Katsuhiko Sakaue Hiroshi Sako Johji Tajima
Rin-ichiro Taniguchi Shoji Tominaga Seiichiro Naito
Masaki Nakagawa Katsuyuki Niyada Nobuo Hataoka
Noboru Babaguchi Kiyoshi Furuya Ken-ichi Maeda
Kenji Mase Michihiko Minoh Masafumi Yamashita
Masanobu Yamamoto    
Page Top