Fellow in 2007
New Fellows (Engineering Sciences Society)
Conferment ceremony held on September 19
Hidetoshi Onodera Junichi Kushibiki Shuji Tsukiyama
Koji Nakajima Tomomasa Nagashima Shoji Makino

New Fellows (Communications Society)
Conferment ceremony held on September 19
Fumiyuki Adachi Haruhisa Ichikawa Koichi Ito
Toshio Ihara Tadanobu Okada Yoshio Kami
Yoshio Karasawa Hirohisa Gambe Makoto Kawai
Konosuke Kawashima Yoji Kotsuka Yahei Koyamada
Yutaka Sasaki Iwao Sasase Seiichi Sampei
Kohei Shiomoto Kenzo Takahashi Tomohiko Taniguchi
Toshinori Tsuboi Isamu Nagano Zhisheng Niu
Takashi Hanazawa Yoichi Maeda Takeshi Mizuike
Tokumichi Murakami Toshio Morioka Yoshio Yamaguchi
Yoshihide Yamada    

New Fellows (Electronics Society)
Conferment ceremony held on September 19
Kiyomichi Araki Daisuke Ueda Susumu Sato
Masanari Taniguchi Yuzo Yoshikuni -

New Fellows (Information and Systems Society)
Conferment ceremony held on December
Jun Adachi Masumi Ishikawa Noboru Ohnishi
Fumio Hattori Keikichi Hirose Shozo Makino
Shuichi Matsumoto Naoki Mukawa Hiroshi Murase
Haruo Yokota    
Page Top