Fellow in 2005
New Fellows (Engineering Sciences Society)
Conferment ceremony held on September 21
Kitazawa Hitoshi Mamoru Tanaka Mikio Tohyama
Hironori Yamauchi Hirosuke Yamamoto  

New Fellows (Communications Society)
Conferment ceremony held on September 21
Hiromi Ueda Ken'ichi Okamoto Kenichi Kagoshima
Hideo Kuwahara Yoichi Sakai Kunio Sawaya
Takayasu Shiokawa Akira Sugiura Hiromu Toba
Hisamatsu Nakano Yoshiaki Nakano Taiji Nishizawa
Kazuo Hagimoto Kouichi Honma Hirofumi Matsuo
Hiroshi Matsumoto Hiroshi Murata Masayuki Murata
Akio Yasuda Yutaka Yasuda Yasuo Watanabe

New Fellows (Electronics Society)
Conferment ceremony held on September 21
Shigeyuki Akiba Yasuhiko Arakawa Kiyoo Itoh
Hiroshi Inoue Yasuo Ohno Yoichi Okabe
Hiroyo Ogawa Ryota Kasai Hideaki Kawakami
Norihisa Kitagawa Katsumi Kishino Yasuo Kokubun
Yasuhiro Koshimoto Yoichiro Takayama Yoichiro Nakanishi
Masashi Hayakawa Satoshi Hiyamizu Kohei Hongo
Hideo Maejima Yuichi Matsushima Hiroyoshi Yajima
Kiyotoshi Yasumoto    

New Fellows (Information and Systems Society)
Conferment ceremony held on September 9
Teruaki Aizawa Kiyoshi Agusa Kazuo Iwama
Toru Kikuno Masaru Kitsuregawa Hidehumi Kobatake
Masamichi Shimura Noboru Sugamura Kunihiro Chihara
Minoru Tsukada Seiichi Nakagawa Shogo Nishida
Norihiro Hagita Naokazu Yokoya  
Page Top