Fellow in 2002
New Fellows (Engineering Sciences Society)
Conferment ceremony held on September 11
Rokuya Ishii
Satoshi Imai Kazuhiro Ueda
Akio Ushida Akira Ogawa Ayatomo Kanno
Han Taishun Sadatoshi Kumagai Shojiro Sakata
Yoshihisa Suzuki Masakazu Sengoku Hatsukazu Tanaka
Yoshiro Tomikawa Shizuo Hiki Yasuo Hirata
Nobuo Fujii Michio Horigome Kenji Yoshida

New Fellows (Communications Society)
Conferment ceremony held on September 11
Shoichiro Asano Yuji Inoue Yasuhiko Ito
Naoki Inagaki Takashi Katagi Masaaki Kawase
Kenji Kohiyama Shozo Komaki Michimasa Kondo
Koichi Sakaniwa Norio Shiratori Matsuo Sekine
Shuji Tasaka Yoshiaki Tanaka Mikio Takahara
Masayuki Tanimoto Tasuku Teshirogi Toshiyuki Todaka
Kiyoshi Nakagawa Nobuo Nakajima Botaro Hirosaki
Yasushi Horikawa Motoo Mizusawa Hideo Miyahara
Yukou Mochida    

New Fellows (Electronics Society)
Conferment ceremony held on September 11
Isamu Akasaki Ikuo Awai Masayuki Izutsu
Kentaro Ito Hiroyoshi Ikuno Hiroshi Ishihara
Hajime Imai Heiju Uchiike Masanori Koshiba
Koichiro Sawa Hiromichi Shibaya Eiji Takeda
Haruhiko Tsuchiya Masahiko Naoe Yoshihisa Nakamura
Koh Hara Masamitsu Haruna Takashi Hinata
Masataka Hirose Hiroo Hori Michitada Morisue
Eikichi Yamashita Noboru Wakatsuki

New Fellows (Information and Systems Society)
Conferment ceremony held on September 25
Shuichi Itahashi
Akira Ichikawa Shunsuke Uemura
Shiro Usui Takumi Kasai Takahiko Kamae
Nobuhiko Kitawaki Masao Saito Naohisa Shimomura
Ryoji Suzuki Kazuo Nakata Yasuaki Nakano
Takashi Nanya Yoshifumi Masunaga Yasuo Matsuyama
Akira Maruoka Masahiko Yachida Yoshio Yamasaki
Shinji Yamamoto Hideo Yamamoto Toshitsugu Yuba
Page Top