Organizing Committee

(Photo)

General Chair Yuji Nomura (Fujitsu, Japan)
Vice Co-Chairs Woojin Seok (KISTI, Korea)
Li-Hsing Yen (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
TPC Co-Chairs Hiroki Nakayama (BOSCO Technologies, Japan)
You-Chiun Wang(National Sun Yat-sen University, Taiwan)
Kyungbaek Kim(Chonnam National University, Korea)
Poster Co-Chairs Yusuke Hirota (NICT, Japan)
Jia-Ming Liang(National University of Tainan, Taiwan)
Haneul Ko(Korea Univ., Korea)
Special Session Co-Chairs Tomohiro Otani (KDDI Research, Japan)
Chia-Liang Lin(Telecom Technology Center, Taiwan)
Jian Li(SK Telecom, Korea)
Innovation Session Co-Chairs Cheng Zhang (Ibaraki University, Japan)
Chien-Chi Kao(Chunghwa Telecom, Taiwan)
Wootae Kim(Korea Telecom, Korea)
Tutorial Co-Chairs Ryo Yamamoto (UEC, Japan)
Steven S. W. Lee(National Chung Cheng University, Taiwan)
Sangheon Pack(Korea University, Korea)
DEP Co-Chairs Eiji Takahashi (NEC, Japan)
Cheng-Hsin Hsu(National Tsing Hua University, Taiwan)
Changhyun Lee(ETRI, Korea)
Exhibition Co-Chairs Tetsuya Uchiumi (Fujitsu, Japan)
Tse-Han Wang(Chunghwa Telecom, Taiwan)
Ki-Hyeon Kim(KISTI, Korea)
Publicity Co-Chairs Yoshifumi Kato (NTT, Japan)
Jun-Zhe Wang(Nation Yunlin University of Science and Technology, Taiwan)
Myung-Sup Kim(Korea University, Korea)
Finance Co-Chairs Takayuki Kuroda (NEC, Japan)
Kazuki Tanabe (NEC, Japan)
Chi-Yu Li(National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
Choi Mi-Jung(Kangwon National Univ., Korea)
Publication Co-Chairs Naoki Tateishi (NTT West, Japan)
Yu-Jia Chen(National Central University, Taiwan)
Dongcheul Lee(Hannam University, Korea)
Registration Chair Kazuhiko Kinoshita (Tokushima Univ., Japan)
Local Arrangement Co-Chairs Kazuhiko Kinoshita (Tokushima Univ., Japan)
Online Co-Chairs Noriaki Kamiyama (Ritsumeikan Univ., Japan)
Secretaries Shinji Yamashita (Fujitsu, Japan)
Ping-Chun Hsieh (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
Sejin Park(Keimyung Univ., Korea)
Steering Committee Shingo Ata (Osaka City University, Japan)
Makoto Takano (Osaka University, Japan)
Toshio Tonouchi (RIKEN, Japan)
Kiyohito Yoshihara (KDDI Research, Japan)
Wang-Cheol Song (Jeju National University, Korea)
Jay-Hyoung Yoo (POSTECH, Korea)
Hongtaek Ju (Keimyung University, Korea)
Chien Chen (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
Tsì-Uí İk (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
Advisory Board Masayoshi Ejiri (Japan)
Nobuo Fujii (Cyber Creative Institute, Japan)
Yoshiaki Tanaka (Waseda University, Japan)
Young-Tak Kim (Yeungnam University, Korea)
Taesang Choi (ETRI, Korea)
James (Won-Ki) Hong (POSTECH, Korea)
Choong Seon Hong (Kyung Hee University, Korea)
Yu-Chee Tseng (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
International Liaison