TOP


Publications Committee Members

2008

ChairKunio SawayaTohoku Univ.
SecretaryHiroki ShokiToshiba
Toru UnoTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Hiroyuki AraiYokohama National Univ.
Keizo ChoNTT DoCoMo
MemberMakoto AndoTokyo Inst. of Tech.
Koichi ItoChiba Univ.
Toshio IharaKuwansei Gakuin Univ.
Yoshio KarasawaUniv. of Electro-Communications
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Tasuku TeshirogiAnritsu Corp.
Toshikazu HoriFukui Univ.
Shigeru MakinoMitsubishi Electric
Yoshio YamaguchiNiigata Univ.

2007

ChairKunio SawayaTohoku Univ.
SecretaryHiroki ShokiToshiba
Toru UnoTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Hiroyuki AraiYokohama National Univ.
Keizo ChoNTT DoCoMo
MemberMakoto AndoTokyo Inst. of Tech.
Koichi ItoChiba Univ.
Toshio IharaKuwansei Gakuin Univ.
Yoshio KarasawaUniv. of Electro-Communications
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Tasuku TeshirogiAnritsu Corp.
Toshikazu HoriFukui Univ.
Shigeru MakinoMitsubishi Electric
Yoshio YamaguchiNiigata Univ.

2006

ChairKunio SawayaTohoku Univ.
SecretaryToru UnoTokyo Univ. of Agri. & Tech.
MemberMakoto AndoTokyo Inst. of Tech.
Hiroyuki AraiYokohama National Univ.
Koichi ItoChiba Univ.
Toshio IharaKuwansei Gakuin Univ.
Yoshio KarasawaUniv. of Electro-Communications
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Hiroki ShokiToshiba
Toshikazu HoriFukui Univ.
Shigeru MakinoMitsubishi Electric
Yoshio YamaguchiNiigata Univ.

2005

ChairKunio SawayaTohoku Univ.
SecretaryToru UnoTokyo Univ. of Agri. & Tech.
MemberMakoto AndoTokyo Inst. of Tech.
Hiroyuki AraiYokohama National Univ.
Koichi ItoChiba Univ.
Toshio IharaKuwansei Gakuin Univ.
Yoshio KarasawaUniv. of Electro-Communications
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Hiroki ShokiToshiba
Toshikazu HoriFukui Univ.
Shigeru MakinoMitsubishi Electric
Yoshio YamaguchiNiigata Univ.

Last-modified: 2013-06-14 (金) 21:35:43