TOP


2013 Antenna Historical Committee Members

ChairYoshihiko KonishiHiroshima Inst. of Tech.
SecretaryMasaharu TakahashiChiba Univ.
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
MemberHiroshi IwaiPanasonic
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Kazunari KihiraMitsubishi Electric
Akio KuramotoNEC
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenB-SAT
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masato TanakaNICT
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Shigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
Naobumi MichishitaNational Defense Academy
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

2014 Antenna Historical Committee Members

ChairYoshihiko KonishiHiroshima Inst. of Tech.
SecretaryNaobumi MichishitaNational Defense Academy
Kazunari KihiraMitsubishi Electric
MemberShigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin Univ.
Toshikazu HoriFukui Univ.
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Hiroshi IwaiPanasonic
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenB-SAT
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agriculture & Tech.
Tomohiro SekiNTT
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Shoji TanakaNHK
Masato TanakaNICT
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Shin-ichi NomotoKDDI
Takeshi ManabeOsaka Pref. Univ.
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

2015 Antenna Historical Committee Members

ChairYoshihiko KonishiHiroshima Inst. of Tech.
SecretaryNaobumi MichishitaNational Defense Academy
Masataka OtsukaMitsubishi Electric
MemberShigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin Univ.
Toshikazu HoriFukui Univ.
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Hiroshi IwaiPanasonic
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenB-SAT
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agriculture & Tech.
Tomohiro SekiNihon Univ.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Shoji TanakaNHK
Masato TanakaNICT
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Shin-ichi NomotoKDDI
Takeshi ManabeOsaka Pref. Univ.
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

2016 Antenna Historical Committee Members

ChairYoshihiko KonishiHiroshima Inst. of Tech.
SecretaryNaobumi MichishitaNational Defense Academy
Masataka OtsukaMitsubishi Electric
MemberShigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin Univ.
Toshikazu HoriFukui Univ.
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Hiroshi IwaiPanasonic
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenB-SAT
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agriculture & Tech.
Tomohiro SekiNihon Univ.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Shoji TanakaNHK
Masato TanakaNICT
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Shin-ichi NomotoKDDI
Takeshi ManabeOsaka Pref. Univ.
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

Last-modified: 2016-06-15 (水) 09:54:36