TOP


2013 Antenna Historical Committee Members

ChairYoshihiko KonishiHiroshima Inst. of Tech.
SecretaryMasaharu TakahashiChiba Univ.
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
MemberHiroshi IwaiPanasonic
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Kazunari KihiraMitsubishi Electric
Akio KuramotoNEC
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenB-SAT
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masato TanakaNICT
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Shigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
Naobumi MichishitaNational Defense Academy
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

Last-modified: 2013-06-14 (金) 21:23:36