TOP


2016 Antenna Historical Committee Members

ChairYoshihiko KonishiHiroshima Inst. of Tech.
SecretaryNaobumi MichishitaNational Defense Academy
Masataka OtsukaMitsubishi Electric
MemberShigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin Univ.
Toshikazu HoriFukui Univ.
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Hiroshi IwaiPanasonic
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenB-SAT
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agriculture & Tech.
Tomohiro SekiNihon Univ.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Shoji TanakaNHK
Masato TanakaNICT
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Shin-ichi NomotoKDDI
Takeshi ManabeOsaka Pref. Univ.
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

Last-modified: 2016-06-15 (水) 09:27:21