Committee Members

Chair Katsunori YAMAOKA Tokyo Institute of Technology
Vice Chair Takuji KISHIDA NTT
Secretary Tatsuro KIMURA NTT
Secretary Nobutaka MATSUMOTO KDDI Research
Secretary Hiroaki KARASAWA NTT
Secretary Kazuaki UEDA KDDI Research

Committee Members

Masaki AIDA Tokyo Metropolitan University
Shingo ATA Osaka City University
Masayuki ARIYOSHI NEC
Daizo IKEDA NTT DOCOMO
Kenji ISHIDA Hiroshima City University
Hiroki ISHIZUKA KDDI Research
Keisuke ISHIBASHI NTT
Koichi ISHIBASHI Mitsubishi Electric Corporation
Shinji INOUE Hiroshima City University
Naoki IMAI KDDI Research
Motoi IWASHITA Chiba Institute of Technology
Hitoshi UENO Fujitsu
Satoshi OHZAHATA University of Electro-Communications
Yuichi OHSITA Osaka University
Takashi OKUDA Aichi Prefectural University
Ved P Kafle NICT
Kenji KAWAHARA Kyushu Institute of Technology
Shunichi GONDO Toshiba
Hiroyuki SHIBA NTT
Takuo SUGANUMA Tohoku University
Yuzo TAENAKA The University of Tokyo
Yoshiteru TAKESHIMA Hitachi
Takuji TACHIBANA University of Fukui
Morihiko TAMAI ATR
Nobuyuki NAKAMURA OKI Electric Industry
Masahide NAKAMURA Kobe University
Kousuke NOGAMI NEC
Toru HASEGAWA Osaka University
Masaki HANADA Tokyo University of Information Sciences
Kenichi MATSUI NTT
Kimihiro MIZUTANI NTT
Osamu MIZUNO Kogakuin University
Shinichi MINATO Hokkaido University
Yu MIYOSHI NTT WEST
Tutomu MURASE Nagoya University
Jun-ichi MURAYAMA Tokai University
Rihito YAEGASHI Kagawa University
Tetsuya YAMAGUCHI NTT
Michiru YOKOBORI Panasonic
Hiroshi YOSHIDA NEC
Kiyohito YOSHIHARA KDDI Research
Naoki WAKAMIYA Osaka University

 

Advisers

Minoru AKIYAMA The University of Tokyo
Tohru ASAMI ATR
Nobuo INOUE Tama University
Yuji INOUE TOYOTA InfoTechnology Center
Yuji OIE Kyushu Institute of Technology
Kinji ONO NII
Hidetsugu KOBAYASHI NTT
Takafumi SAITO Cyber Creative Institute
Tadao SAITO The University of Tokyo
Hiroshi SAITO NTT
Hirohiko SATO YRP Information Industry Cooperative Society
Norio SHIRATORI Tohoku University
Hikaru SUZUKI NTT TechnoCross
Yutaka MATSUSHITA ALICE Forum
Masayuki MURATA Osaka University
Hiroyuki MORIKAWA The University of Tokyo
Yasuhiko YASUDA Waseda University