Committee Members

Chair Takuji KISHIDA NTT Advanced Technology
Vice Chair Kenji ISHIDA Hiroshima City University
Secretary Nobutaka MATSUMOTO KDDI Research
Secretary Kazuaki UEDA KDDI Research
Secretary Shingo KASHIMA NTT
Secretary Seiichiro MOCHIDA NTT

Committee Members

Masaki AIDA Tokyo Metropolitan University
Shingo ATA Osaka City University
Daizo IKEDA NTT DOCOMO
Shinji INOUE Hiroshima City University
Takeru INOUE NTT
Naoki IMAI KDDI Research
Hitoshi UENO Fujitsu
Satoshi OHZAHATA University of Electro-Communications
Yuichi OHSITA Osaka University
Takashi OKUDA Aichi Prefectural University
Hidehiro KANEMITSU Tokyo University of Technology
Kenji KAWAHARA Kyushu Institute of Technology
Shunichi GONDO Toshiba
Yoshiko SUEDA Meisei University
Takuo SUGANUMA Tohoku University
Morihiko TAMAI ATR
Junnosuke TERAMAE Kyoto University
Yu NAKATA Hitachi
Nobuyuki NAKAMURA OKI Electric Industry
Masahide NAKAMURA Kobe University
Toru HASEGAWA Osaka University
Kenichi BABA Kogakuin University
Shigeaki HARADA NTT
Takahiro HIRAYAMA NICT
Kenichi MATSUI NTT
Yu MIYOSHI NTT WEST
Tsutomu MURASE Nagoya University
Jun-ichi MURAYAMA Tokai University
Rihito YAEGASHI Kagawa University
Akiyoshi YAGI Mitsubishi
Tetsuya YAMAGUCHI NTT
Hiroshi YOSHIDA NEC
Takahito YOSHIHARA KDDI Research
Yuji RIM NICT
Kou RYU Waseda University

 

Advisers

Tohru ASAMI ATR
Nobuo INOUE Tama University
Yuji INOUE TOYOTA InfoTechnology Center
Yuji OIE Kyushu Institute of Technology
Kinji ONO NII
Hidetsugu KOBAYASHI NTT
Takafumi SAITO Cyber Creative Institute
Tadao SAITO The University of Tokyo
Hiroshi SAITO NTT
Hirohiko SATO YRP Information Industry Cooperative Society
Norio SHIRATORI Tohoku University
Hikaru SUZUKI NTT TechnoCross
Yutaka MATSUSHITA ALICE Forum
Masayuki MURATA Osaka University
Hiroyuki MORIKAWA The University of Tokyo
Yasuhiko YASUDA Waseda University
Katsunori YAMAOKA Tokyo Institute of Technology